Bản tin hội nhập, từ 8 – 15/4/2021

1/ Vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng của nước ngoài? 30 giây đọc |  Kết nối giữa khu vực FDI và doanh nghiệp (DN) Việt Nam vẫn kém. Hầu hết giao dịch không có DN Việt Nam. Tiêu biểu, để trở thành nhà cung ứng cho tập đoàn Samsung là … Đọc tiếp Bản tin hội nhập, từ 8 – 15/4/2021