Trứng có bị vi khuẩn đột nhập? Bảo quản và ăn trứng sao cho lành