Việt Nam xuất siêu kỷ lục gần 20 tỉ đô la trong 10 tháng

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 10 vừa qua, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư thêm 2,94 tỉ đô la Mỹ, nâng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cả nước trong 10 tháng qua đạt mức thặng dư gần 19,5 tỉ đô la. Kết quả này … Đọc tiếp Việt Nam xuất siêu kỷ lục gần 20 tỉ đô la trong 10 tháng