Nơi Vòng Tay Việt đi qua: Những chiếc bàn thờ 2 -3 di ảnh

Trong ngày 5/10, tiếp tục chương trình Hỗ trợ các em mồ côi học sinh cấp ba có cha mẹ, người thân (đang nuôi dưỡng cháu) bị mất vì Covid, Vòng Tay Việt đã đến nhà gần 20 em ở các quận 4, quận 5 và huyện Nhà Bè, thăm hỏi, động viên, tặng mỗi … Đọc tiếp Nơi Vòng Tay Việt đi qua: Những chiếc bàn thờ 2 -3 di ảnh