Doanh nghiệp Việt gia tăng giá trị sản phẩm từ cây cao su

Cây cao su Việt Nam là một trong những cây công nghiệp mang lại nhiều giá trị, từ loại cây này doanh nghiệp Việt đã phát triển ra nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu. Và để gia tăng giá trị cho những sản phẩm từ cây cao su, việc đầu tư công nghệ sản xuất, nghiên cứu sản phẩm đang được nhiều đơn vị quan tâm.