Vòng tay Việt – 300 phần quà đầu tiên đến với người lao động nghèo quận Gò Vấp

264