Clip: PCT UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại Mekong Connect 2021

47
Thành phố Hồ Chí Minh luôn xem các tỉnh, thành đồng bằng là đối tác phát triển và luôn sẵn sàng hỗ trợ các địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế Vùng. Với lợi thế tập trung các nguồn lực phát triển cả nhân lực, vật lực, cả nguồn lực  tại chỗ và nguồn lực bên ngoài của mình; Thành phố Hồ Chí Minh cam kết hỗ trợ các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long về củng cố hệ thống y tế cơ sở phòng, chống dịch; về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp; hỗ trợ để chuỗi cung ứng. hàng hóa luôn được nối liền, không bị yếu tố địa giới hành chính làm ảnh hưởng, chia cắt; hỗ trợ trong hợp tác liên kết Vùng phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn từ năm 2022, Thành phố và 09 địa phương trong vùng sẽ là thành viên chính thức của Mekong Connect để Mekong Connect thực sự là  Mekong Connect.