Khởi nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ mới để thích ứng và phát triển

0
21

Dịch Covid-19 bùng phát mạnh khiến các hoạt động của doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Trong đó, phải kể đến các doanh nghiệp khởi nghiệp non trẻ sớm phải chịu tác động tiêu cực bởi Covid-19. Họ phải phải thu hẹp hoặc hạn chế tăng trưởng để tồn tại. Tuy nhiên, trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đã chọn các yếu tố sáng tạo, đổi mới và đặc biệt là thay đổi tư duy, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, áp dụng ngay những công nghệ mới, cách sản xuất mới hay cách bán hàng mới… trên cơ sở tối thiểu chi phí để đạt tối đa lợi nhuận. Việc phát triển sản phẩm, dịch vụ mới chính là chất đốt cần thiết cho động cơ tăng trưởng của bộ máy doanh nghiệp.