Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn: Liên kết, kết nối vùng mở rộng không gian phát triển

Mekong Connect 2020

Thời gian qua, liên kết vùng 4 tỉnh: An Giang, Bến Tre, Cần Thơ và Đồng Tháp (ABCD Mekong) đã mang lại hiệu quả bước đầu. Mekong Connect năm nay sẽ tiếp tục diễn ra tại Đồng Tháp vào cuối tháng 12-2020. Xung quanh nội dung này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho biết:
– Tỉnh luôn xem việc đầu tư – liên kết nguồn lực để tạo động lực phát triển là ưu tiên chính. Trong phát triển của địa phương, không chỉ từ nỗ lực của chính tỉnh mà còn phụ thuộc nhiều vào các địa phương và vùng khác, họ là “thị trường”, cũng như “đầu vào” của Bến Tre.
Việc liên kết trong mạng lưới ABCD Mekong, Bến Tre đã đón nhận và đóng góp nhiều kinh nghiệm, ý tưởng vào sự phát triển chung của các địa phương tham gia liên kết và của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Bên cạnh đó, tỉnh cũng nhận được nhiều từ Mekong Connect, như: Mở rộng được mối liên kết và hoàn thiện Hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh, quảng bá tiềm năng – thế mạnh và sản phẩm địa phương đến với các nhà đầu tư trong khu vực. Đặc biệt, thông qua các thảo luận chuyên đề, khuyến nghị chính sách thì tỉnh đã tiếp thu, vận dụng và đưa vào một số nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của UBND tỉnh trong xây dựng tầm nhìn chiến lược và sắp tới đây là Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030.
* Để tăng tốc phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới, tỉnh quan tâm điều gì, thưa ông?
– Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn: Tỉnh đang phấn đấu xây dựng trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội  XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra. Tỉnh đặt mục tiêu liên kết, kết nối vùng nhằm huy động tốt nhất các nguồn lực để đầu tư và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phục vụ nhu cầu phát triển. Xác định, nguồn lực kết nối là quan trọng trong tất cả các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh trong ít nhất 10 năm tới.
* Tại Mekong Connect 2020, tỉnh sẽ tham gia vào những nội dung thảo luận nào?
– Có thể nói, nội dụng thảo luận chung cho đến những chủ đề thảo luận địa phương trong chuỗi sự kiện tại Diễn đàn Mekong Connect 2020 là thực tiễn, phù hợp với nhu cầu trong tình hình “bình thường mới”, cũng như sự quan tâm của các địa phương. Bên cạnh chủ đề do tỉnh tổ chức là “Xây dựng và phát triển thương hiệu địa phương gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”, chủ yếu tập trung vào các nội dung về xây dựng, phát triển thương hiệu địa phương gắn kết chặt chẽ với ứng dụng và đổi mới công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà tỉnh đã nỗ lực xây dựng trong nhiều năm qua.
Với các chủ đề thảo luận địa phương, tỉnh đặc biệt quan tâm đến chủ đề “Chuyển đổi số”. Bởi, hiện nay tỉnh đang tập trung thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết về Chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 do Tỉnh ủy ban hành trong năm 2020. Chúng tôi sẽ chuyển đổi mạnh mẽ trong cách tổ chức, thực hiện của chính quyền, trong phát triển kinh tế số và thúc đẩy xã hội số để thúc đẩy tăng trưởng và tạo sự hài lòng cho người dân.
* Bến Tre hiện có nhiều vấn đề quan tâm cấp vùng, nhất là quy hoạch tích hợp vùng ĐBSCL. Ông có thể chia sẻ với cộng đồng tham gia Mekong Connect 2020?
– Trong quy hoạch tích hợp vùng ĐBSCL, Bến Tre thực sự có nhiều vấn đề quan tâm và có nhiều đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, nhằm xây dựng được một bản quy hoạch tích hợp cấp vùng có chất lượng, phù hợp nhu cầu, mong muốn phát triển của ĐBSCL; trên cơ sở đó giúp cho từng địa phương trong vùng, trong đó có Bến Tre cụ thể hóa vào quy hoạch phát triển của địa phương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Vì vậy, Bến Tre nhấn mạnh đến liên kết, kết nối vùng qua đề xuất cụ thể hóa tuyến giao thông ven biển ĐBSCL (từ TP. Hồ Chí Minh – Tiền Giang – Bến Tre – Trà Vinh – Sóc Trăng và kết nối toàn tuyến đến Kiên Giang), tạo hành lang kinh tế mới, mở rộng không gian phát triển và sắp xếp, cơ cấu lại sản xuất, dân cư, ngành kinh tế biển, thu hút thêm nguồn lực đầu tư cho tỉnh và cả vùng ĐBSCL.
* Xin cảm ơn Phó chủ tịch UBND tỉnh!

Theo Báo Đồng Khởi