Nhiều DN HVNCLC tham gia triển lãm quốc tế ngành lương thực thực phẩm