Sagrifood mời hợp tác cho thuê trại chăn nuôi heo

Do có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thêm trại nuôi heo nái PS và heo thịt, Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn – Sagrifood – vừa ra thông báo mời gọi hợp tác theo hình thức thuê lại của những khách hàng có trại chăn nuôi đáp ứng các điều kiện, như: 
Về trại heo nái PS: Qui mô 2400 nái; Chuồng kín, nằm trong khu vực được quy hoạch chăn nuôi; Có đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến trại chăn nuôi.
Về trại chăn nuôi heo thịt: Qui mô khoảng 10.000 heo thịt; Chuồng kín, nằm trong khu vực được quy hoạch chăn nuôi; Có đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến trại chăn nuôi.
Thời gian tíếp nhận nhu cầu hợp tác đén cuối tháng 9/2022. Chi tiết theo thư ngỏ đính kèm:
Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn (Sagrifood) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (Sagri), được thành lập năm 2007 với 7 xí nghiệp trực thuộc bao gồm: Nhà máy thức ăn chăn nuôi Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagrifeed), Xí nghiệp Heo giống cấp 1, Xí nghiệp Chăn nuôi heo Đồng Hiệp, Xí nghiệp Chăn nuôi heo Phước Long, Xí nghiệp Chăn nuôi gà Củ Chi, Nhà máy giết mổ Sagri, Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Nam Phong.
Sagrifood là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của TP Hồ Chí Minh thực hiện sản xuất kinh doanh theo chuỗi khép kín từ sản xuất thức ăn chăn nuôi – sản xuất con giống – chăn nuôi – giết mổ, chế biến – phân phối. Nhờ vậy, Sagrifood đã tạo dựng thành công thương hiệu “Sagrifood – thực phẩm sạch cho mọi gia đình”.
PV