PNJ lọt top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp

0
18
Kết quả này có được sau khi Forbes Việt Nam rà soát kỹ lưỡng các chỉ số từ tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, ROE, ROC, EPS trong 5 năm đến chất lượng quản trị doanh nghiệp, mức độ phát triển bền vững của thương hiệu và triển vọng tương lai.