Phụ gia thực phẩm Thịnh Phát – công nghệ mới, dẫn đầu xu thế

Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, việc sử dụng phụ gia thực phẩm một cách hợp lý theo đúng quy định của nhà nước trong quá trình chế biến đang ngày càng được quan tâm bới phụ gia thực phẩm không chỉ giúp tăng thời gian bảo quản mà còn cải thiện cảm quan cho sản phẩm.